skip to Main Content

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders een bewuste schoolkeus maken. Daarom is alle gelegenheid voor een informatief gesprek op school met de directeur. Hierin wordt informatie verstrekt over het onderwijs, de identiteit en de aanmeldprocedure. Ook kan ons mooie schoolgebouw worden bekeken. De meeste ouders stellen dit erg op prijs. Een afspraak hiervoor is altijd snel te maken. Wanneer dit gewenst is, kan een tweede of derde gesprek worden afgesproken.

Kleuters mogen meteen nadat ze 4 jaar zijn geworden, naar school. Voor die datum zijn ze een paar dagdelen welkom om een beetje te wennen. Als een nieuw gezin voor onze school heeft gekozen, brengt de leerkracht van groep 1 voor dat de kleuter naar school gaat, een bezoek bij de ouders thuis en is er alle tijd en gelegenheid om elkaar te informeren en te bevragen. Tenslotte is het voor het eerst naar school gaan van je (oudste) kind een belangrijke fase in het leven.

We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen zich betrokken voelen bij de school. Persoonlijke contacten met teamleden, gesprekjes met andere ouders op het plein of tijdens een koffieochtend helpen daarbij. Zo willen eraan bijdragen dat iedere ouder en iedere leerling zegt: dit is onze/mijn school.

Back To Top