skip to Main Content

Lerend geloven en gelovend leren

Op de Princenhof wordt lesgegeven door actief christelijke leerkrachten. Zij zijn de identiteitsdragers van de school. We vinden het belangrijk dat de identiteit van de school en die van de ouders op elkaar aansluit. Ons doel is om het onderwijs te laten aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de leerlingen. Elk kind is uniek en heeft recht op een aanpak en begeleiding die past bij zijn/haar eigenschappen. We weten dat kinderen pas tot leren komen als ze zich veilig voelen. Het werken aan een veilige school heeft daarom een hoge prioriteit. In de jaren 2019 -2022 gaan we Positive Behaviour School worden. Daarmee wordt de veiligheid van medewerkers en kinderen verder vergroot. Samen met leerlingen en ouders willen we het onderwijs van goede kwaliteit laten zijn.  We volgen de ontwikkelingen op onderwijskundig vlak en kiezen daaruit de vernieuwingen die het beste passen bij onze school.

Onderwijsvorm

Het is fijn als de kinderen veel kennis opdoen op school. We vinden het nog veel belangrijker dat kinderen zich goed ontwikkelen. Na 8 jaar basisonderwijs zijn de kinderen van De Princenhof klaar voor de vervolgstap: het voortgezet onderwijs. We werken met kinderen aan zelfstandigheid en concentratie, maar vinden het ook belangrijk dat ze ergens hun mening over kunnen geven en kunnen samenwerken met hun groepsgenoten. We hopen leerlingen mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Op die manier ontstaat een motivatie van binnen uit. Ze merken dat het onderwijs er toe doet en dat hier invloed op hebben.

ons onderwijs
school-met-de-bijbel

School met de Bijbel

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We adviseren u dan ook om zeker een kijkje te nemen bij de school die u op het oog hebt. U kunt onze open dagen bezoeken, maar we maken ook graag een afspraak om u te ontvangen.

Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u als gezin past.

Basisschool De Princenhof Leeuwarden

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Het Evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt.
Elk kind is kostbaar als een parel.

Back To Top