skip to Main Content

Lerend geloven en gelovend leren

Op de kleinschalige en knusse IKC De Princenhof werken onderwijs en kinderopvang collega’s die actief christelijk betrokken zijn. Zij zijn de identiteitsdragers van onze school. We vinden het belangrijk dat de identiteit van de school en die van de ouders op elkaar aansluit. Ons doel is om de opvang en het onderwijs te laten aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de leerlingen. Elk kind is uniek en heeft recht op een aanpak en begeleiding die past bij zijn/haar eigenschappen.
Kinderen komen pas tot leren als ze zich veilig voelen. Daarom besteden we op De Princenhof veel aandacht aan de sociale en emotionele vaardigheden van de leerlingen. Dat doen we met behulp van de methode Kwink. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voor komt.

Onderwijsvorm

Rekenen en taal zijn vanzelfsprekend belangrijke vakken op de Princenhof. Maar daarnaast vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen zich algemeen ontwikkelen en besteden daarom ook veel aandacht aan bijvoorbeeld creatieve vakken en burgerschapsvorming. We leren onze kinderen samen te werken, leren hen hun eigen mening te vormen én te geven en werken met hen aan zelfstandigheid, motivatie en concentratie. We maken onze leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Kinderen die wat meer kunnen, krijgen in hun eigen groep verdiepende stof (Levelwerk) aangeboden. Voor de hoogbegaafde kinderen met een extra hulpvraag heeft de Princenhof zelfs een eigen Plusklas!
Na 8 jaar basisonderwijs zijn de kinderen van De Princenhof klaar voor de vervolgstap: het voortgezet onderwijs.

ons onderwijs
school-met-de-bijbel

School met de Bijbel

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We adviseren u dan ook om zeker een kijkje te nemen bij de school die u op het oog hebt. U kunt onze open dagen bezoeken, maar we maken ook graag een afspraak om u te ontvangen.

Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u als gezin past.

Basisschool De Princenhof Leeuwarden

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Het Evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt.
Elk kind is kostbaar als een parel.

Back To Top