skip to Main Content

Ons onderwijs

Ons schoolteam heeft hart voor kinderen en leeft vanuit het geloof dat God onze Vader is en dat Hij voor Zijn kinderen zorgt. We geloven ook dat we in ons werk van Hem afhankelijk zijn. Samen bidden, zingen en leven tot Zijn eer. Zo willen we graag veel voor onze leerlingen betekenen. De Princenhof heeft als motto gekozen: “In je kracht van 1 tot 8; Samen tof op de Princenhof”. In dit thema worden de kernwaarden van de school in een vrije vorm tot uiting gebracht. Dit zijn Samen, Veilig, Uniek, Vooruitstrevend en Geliefd.

ons onderwijs

Onze ongeveer 150 leerlingen komen uit alle wijken van Leeuwarden en uit enkele omliggende dorpen. De schooltijden zijn daarop aangepast, zodat het woon-schoolverkeer zo beperkt mogelijk is. Alle leerlingen hebben dezelfde schooltijden; de groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij. In de onderbouw (groepen 1-4) werken we volgens de methode Spelend Leren/Spelezen. In de bovenbouw werken we volgens de methode Meervoudige Intelligentie/Vier Keer Wijzer. Op deze manier worden  de zaakvakken aangeboden. Voor de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling wordt gewerkt met methodes.

ons onderwijs 2

Binnen de mogelijkheden van de school maken we het onderwijs passend en kan de leerling bij ons worden aangemeld. Ons schoolteam bestaat uit leerkrachten en ondersteunend personeel. Iedereen heeft hart voor kinderen en leeft vanuit het geloof dat God onze Vader is en dat Hij voor Zijn kinderen zorgt. We geloven ook dat we in ons werk van Hem afhankelijk zijn. Samen bidden, zingen en leven tot Zijn eer. Zo willen we graag veel voor onze leerlingen betekenen. Voor meer informatie over onze school is de schoolgids die op de website staat een hulpmiddel. Voor een meer persoonlijke en vrijblijvende kennismaking is een afspraak gauw gemaakt. Dan kunnen we de school laten zien en jullie vragen beantwoorden.

Back To Top