skip to Main Content

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Alle kinderen blijven op school eten. In alle groepen, behalve in groep 1/2, eten de leerkrachten met hun groep. Voor groep 1/2 worden vaste TSO-ers ingezet. Op deze manier is er voor alle kinderen steeds een bekend gezicht. Daarnaast is er voor de kleutergroepen assistentie van een ouder die de toiletten schoonmaakt en de pleinwacht mee vormgeeft met de TSO-ers.  Ongeveer 6 keer per jaar worden ouders daarvoor ingeroosterd als ze dat hebben aangegeven. Er is ook een mogelijkheid deze verplichting af te kopen.

Na het eten is er toezicht op de beide pleinen door de vaste TSO-ers, geholpen door pleinwacht-ouders. Alle TSO ouders worden geacht van 12:00–13:00 uur op school te zijn. Als de kinderen zoals bijvoorbeeld bij regen binnen moeten blijven, zijn de ouders ook dan toezichthouders, indien nodig gesteund door de collega´s. De TSO is een zaak van school én ouders. De school regelt de organisatie en kan ouders hierbij inroosteren. Op deze manier worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

opvang-400×600

Buitenschoolse opvang (BSO) na schooltijd

KleurRijk verzorgt naschoolse opvang in onze school.

Peuterspeelzaal

KleurRijk verzorgt de peuterspeelzaal in onze school.

KLEURRIJK_LOGO-1
Back To Top