skip to Main Content

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Alle kinderen blijven op school eten. In alle groepen, behalve in groep 1/2, eten de leerkrachten met hun groep. Voor groep 1/2 worden vaste TSO-ers ingezet. Op deze manier is er voor alle kinderen steeds een bekend gezicht. Daarnaast is er voor de kleutergroepen assistentie van een ouder die de toiletten schoonmaakt en de pleinwacht mee vormgeeft met de TSO-ers.  Ongeveer 6 keer per jaar worden ouders daarvoor ingeroosterd als ze dat hebben aangegeven. Er is ook een mogelijkheid deze verplichting af te kopen.

Na het eten is er toezicht op de beide pleinen door de vaste TSO-ers, geholpen door pleinwacht-ouders. Alle TSO ouders worden geacht van 12:00–13:00 uur op school te zijn. Als de kinderen zoals bijvoorbeeld bij regen binnen moeten blijven, zijn de ouders ook dan toezichthouders, indien nodig gesteund door de collega´s. De TSO is een zaak van school én ouders. De school regelt de organisatie en kan ouders hierbij inroosteren. Op deze manier worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

opvang-400×600

Buitenschoolse opvang (BSO) na schooltijd

Prokino verzorgt naschoolse opvang in onze school. Op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) en in vakanties is er naschoolse opvang. Op onze vide is een gezellige ruimte ingericht waar de kinderen na school komen om te spelen. Er worden leuke activiteiten georganiseerd, maar een boekje lezen op de bank kan ook, net waar behoefte aan is. Als het maar even mogelijk is, wordt er buiten gespeeld.
Er is momenteel geen voorschoolse opvang, echter bij voldoende belangstelling kan dit opgestart worden. Informeert u gerust naar de mogelijkheden van voorschoolse en naschoolse opvang. Op de site van Prokino (Prokino Leeuwarden) vindt u de contactgegevens en meer informatie over buitenschoolse opvang bij Prokino.

Wilt u een kijkje nemen op de BSO, dan bent u daar van harte toe uitgenodigd.
Prokino gebruikt de vide voor de Buiten Schoolse Opvang en voor peuteropvang voor 2-4 jarigen.

Peuteropvang 'Het Peuterpaleis'

De school biedt de mogelijkheid voor Peuteropvang van 2 tot 4-jarige kinderen. Bij de peuteropvang wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd op een leuke en gezellige manier. Op de opvang kan binnen en buiten veilig met leeftijdsgenootjes worden gespeeld. Er is aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de taalvaardigheid. Kinderen met een (dreigende) taalachterstand krijgen extra aandacht. De begeleiding wordt verzorgd door gediplomeerde pedagogisch medewerkers van Stichting Prokino, die ook de BSO verzorgt. De peuteropvang sluit aan bij de christelijke identiteit van deze school.

Het Peuterpaleis is geopend in de 40 schoolweken van De Princenhof. Op dit moment in een combinatie van twee dagdelen op maandag en donderdag van 8.30-12.00 uur. Binnenkort wordt een tweede combinatie van dinsdag en vrijdag aangeboden.

De peuteropvang valt onder de wet Kinderopvang. Dat houdt in dat ouders, als zij beiden werken, in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U kunt vrijblijvend contact opnemen voor een indicatie van de kosten bij de leidinggevende.

Prokino
Back To Top